8:49:19 - یکشنبه 2 فوریه 2020
فرماندارهندیجان:
آموزش های لازم درخصوص جلوگیری از بیماری کرونا انجام می شود
فرماندار هندیجان: آموزش های لازم درخصوص جلوگیری از بیماری کرونا توسط شبکه بهداشت ودرمان انجام می شود.


به گزارش خبرنگار ما، جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان که باحضورفرماندارودیگراعضای در سالن اجتماعات فرمانداری هندیجان برگزارشد.

علی بویری فرماندار شهرستان هندیجان در جلسه شورای سلامت اظهار کرد:سالروز پیروزی انقلاب بابرنامه ریزی دقیق بافرمانداری به بهترین شکل مناسب وروزشمارانقلاب در شهرستان هندیجان طنین انداز می شود مدیران باتمام توان و امکانات در دهه فجر خدمت به مردم قراربگیرد.

نماینده عالی دولت افزود:تشکیل فوق العاده جلسه کرونا توسط استانداران صورت گرفته و ماهم این جلسه را تشکیل داده که شهرستان هندیجان یکی از شهرهای جنوبی کشورقرارداردکه ازپرخطر ترین شهرستانهای استان خوزستان قراردادکه اصلی بودن مرزی این شهرستان است که بایدازخطراین ویروس در شهرستان جلوگیری کنیم.

بویری ادامه داد:بحث پیشگیری است و آنچه که باید انجام دهیم دراین حوزه غافلگیرنشویم که بتوان در استان وکشورمشکلی بوجودنیایدبایداشاره به این داشت که بندرهندیجان ازطریق مرزهای آبی حوزه خلیج فارس ازپرخطرین قراردادکه بایدشبکه بهداشت و درمان شهرستان ،آموزش وپرورش و همچنین در مدارس کارشناسان جهت آموزش هالازم برای جلوگیری ازاین بیماری به دانش آموزان و خانواده هاآموزشهای را بدهند.بایدهوشیارباشیم ودرطی روزهاازمنابع انسانی استفاده شود.

فرماندارهندیجان گفت:کمیته ی در فرمانداری تشکیل خواهدشدوبایدآموزش عمومی دردستورقرارخواهدگرفت وبایداشاره به این داشت که دانش آموزان در مدارس سفیران خوبی دربین مردم هستندپایگاهای مقاومت بسیج ادارات و شهرداران وبخشداران می خواهیم که درروستاهاوسطع شهرستان آموزش های رابه مردم داده که بتوان از ویروس کورناجلوگیری کنیم .

وی از مردم خواست که به شایعات گوش ندهند.

بویری همچنین برای ورودی شهرازسمت دیلم وبندرماهشهرتمرکزبیشتری قرار دهیم بایدراهای ورودی شهررابررسی کنیم .در بحث ملوانان و صیادان در حوزه های صیادی و تجارت با حوزه خلیج فارس ارتباط دارند که باید به این اشاره نمود که باکشورچین تجارت داریم وازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان می خواهیم که با هماهنگی گمرک بندرسجافی وبندربحرکان اقدامات را انجام دهندویک مرکز قرنطینه در گمرک ایجادشودوخودرهای کالاهای ملوانی رابایدکنترل شوندوازبازاریان می خواهیم که بااتاق اصناف هماهنگی جهت آموزش های لازم ازطریق شبکه بهداشت و درمان انجام گیردبحث سلامت مردم برای مابسیارمهم است .بویری درپایان از اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان خواست که ازطریق فضای مجازی وجرایدوازاداره ورزش جوانان و هیات های ورزشی خواست آموزش های لازم باهمکاری شبکه بهداشت و درمان صورت دهند.

خبرنگار/حکیمی
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه :دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  آموزش های لازم درخصوص جلوگیری از بیماری کرونا انجام می شود


امکانات