• فراخوان مهندس غلامحسین بابادی برای شرکت مردم در انتخابات دوم اسفند ماه
  • مهندس غلامحسین بابادی از مردم برای شرکت در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن دعوت کرد
  • ارائه خدمات درمانی به ۱۷۳۰ بیمار در مناطق آبگرفته اهواز و کارون
  • برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در خوزستان
امکانات