• تاکید فرماندار اهواز بر خودداری اقوام از برگزاری مراسم
  • ثبت‌نام بیش از ۳۲ هزار خوزستانی برای دریافت بیمه بیکاری
  • گرد و غبار مصری در راه خوزستان
  • لزوم آمادگی لازم برای برگزاری اربعین در صورت کنترل کرونا
امکانات