به گزارشتفکر جوان  / پروژه ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور کلنگ‌زنی شد.
پروژه ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز (۱۱ بهمن‌ماه) با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور کلنگ‌زنی شد.
به گزارش کارونی ها ، این پروژه در راستای طرح پویش ملی هر هفته_ الف_ ب_ ایران و با هدف توسعه پروژه‌های عمرانی در صنعت آب و برق کلنگ‌زنی شد.اجرای این طرح، قرار است تاثیر محسوسی در حوزه ساماندهی وضعیت فاضلاب غرب اهواز و اهداف زیست محیطی داشته باشد. جمعیت تحت پوشش این پروژه در مجموع و با احداث فاز جدید تصفیه‌خانه و بازسازی و ارتقای تصفیه‌خانه موجود، به حدود ۶۸۵ هزار نفر خواهد رسید.
در حال حاضر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز با ظرفیت ۴۹ هزار مترمکعب در شبانه‌روز فعال است که ظرفیت آن پس از اجرای این پروژه، به حدود ۱۶۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد.