13:30:17 - یکشنبه 25 سپتامبر 2016
تایید می شم ، تایید نمی شم ….
تفکر جوان : حضور احمدی نژاد در انتخابات بله و خیر داره اما اینکه میاد یا نه خدا می دونه .

۳۵۵۲۵۲
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه :دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  تایید می شم ، تایید نمی شم ….


امکانات