۱۳:۳۰:۱۷ - یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
تایید می شم ، تایید نمی شم ….
تفکر جوان : حضور احمدی نژاد در انتخابات بله و خیر داره اما اینکه میاد یا نه خدا می دونه .

۳۵۵۲۵۲




این مطلب را به اشتراک بگذارید:




لینک کوتاه :



دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  تایید می شم ، تایید نمی شم ….


امکانات